Đại học Hải Phòng > Các đơn vị trực thuộc > Các khoa, viện > Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non
Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non
1. Cơ cấu tổ chức 1.1 Cán bộ - giảng viên - Quyền Trưởng khoa: Thạc sĩ Trần Quốc Tuấn - Phó Trưởng khoa: Tiến sĩ Đỗ Thị Phương Thảo - Các tổ chuyên môn: + Tổ Văn +...

Văn phòng: Nhà B3, số 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng. Điện thoại: 031.359084, 031.3591147.

1. Cơ cấu tổ chức

1.1 Cán bộ - giảng viên

- Trưởng khoa: Thạc sĩ Trần Quốc Tuấn

- Phó Trưởng khoa: Thạc sĩ Nguyễn Đức Minh

- Phó Trưởng khoa: Tiến sĩ Đỗ Thị Phương Thảo

- Phó Trưởng khoa: Thạc sĩ Vũ Thị Hương Giang

- Các tổ chuyên môn:

+ Tổ Văn

+ Tổ Toán

+ Tổ Tự nhiên - Xã hội.

+ Tổ lý luận giáo dục mầm non.

+ Tổ phương pháp giáo dục mầm non.

2. Chức năng nhiệm vụ

- Đào tạo, bồi dưỡng GV tiểu học có trình độ Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Đại học sư phạm.

- Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non có trình độ Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm và Đại học sư phạm.

- Nghiên cứu khoa học sư phạm và các lĩnh vực khác có liên quan.

3. Đề tài nghiên cứu khoa học

Tên đề tài : 'Thông qua môn phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội, lao động kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học cho sinh viên khoa Tiểu học trường ĐHSP Hải Phòng'.

Tên đề tài: 'Thực trạng và biện pháp rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Mầm non Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng'.

Cấp quản lý : cấp trường.

my virtual girlfriend cheats guitar-frets.com i had a dream that my girlfriend cheated on me
how to know your wife cheated read so your wife cheated on you
wifes cheat reasons wives cheat on their husbands my wife cheated

chlamydia long term effects what are the symptoms of std chlamydia in the mouth symptoms
my husband and i both cheated open my husband is a cheat
i cheated on my boyfriend but i love him my boyfriend thinks i cheated on him should i tell my boyfriend i cheated on him
my girl friend cheated on me tfswhisperer.com cheat women
gay sex stories gay erotic stories stories male fiction novels erotica blog.gobiztech.com free sex stories
why men have affairs will my wife cheat again when married men cheat
catching a cheater my husband cheated with a man why do wife cheat
i cheated on my boyfriend but i love him bigwindcn.com should i tell my boyfriend i cheated on him
how to know your wife cheated open so your wife cheated on you
OnlineOnline
TotalTotal
should i cheat on my boyfriend cheated by boyfriend why does my boyfriend cheat
i cheated on my boyfriend but i love him bigwindcn.com should i tell my boyfriend i cheated on him

Giới thiệu
Thông điệp của hiệu trưởng
Mục tiêu - Sứ mạng
Các cơ sở của trường
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Ban giám hiệu
Bài hát truyền thống

catching a cheater my husband cheated with a man why do wife cheat

Các đơn vị trực thuộc
Các phòng ban, trạm, thư viện
Các khoa, viện
Các trung tâm
Các trường thực hành sư phạm

Đào tạo
Các bậc đào tạo
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo
Tuyển sinh ĐH- CĐ - TCCN
Tuyển sinh sau Đại học
Kế hoạch thi - Thời khóa biểu
Kết quả thi
Văn bản - biểu mẫu
Văn bằng chứng chỉ

hot malayalam sex stories myjustliving.com free readable adult stories

Giới thiệu
Thông điệp của hiệu trưởng
Mục tiêu - Sứ mạng
Các cơ sở của trường
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Ban giám hiệu
Bài hát truyền thống

i think my boyfriend cheated on me i think my boyfriend cheated on me i think my boyfriend cheated on me
married woman wants cheat affairs with married men my wife cheated
hot malayalam sex stories adult porn stories mom and son free readable adult stories

Website được phát triển bởi
Trung tâm Thông tin - Tin học
UBND Thành phố Hải Phòng

chlamydia long term effects what are the symptoms of std chlamydia in the mouth symptoms
wifes cheat reasons wives cheat on their husbands my wife cheated

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
Website: http://dhhp.edu.vn
Email: admin@dhhp.edu.vn

bart simpson adult stories tolobel.com food sex stories
my girl friend cheated on me tfswhisperer.com cheat women