Đại học Hải Phòng > Khoa học Công nghệ > Hoạt động NCKH

Nghiệm thu giáo trình cấp trường ''Lịch sử văn minh thế giới''  (24/01/2014)
TS. Nguyễn Thị Hiên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng làm Chủ tịch; Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên: TS Trần Thị Minh - Trưởng phòng Quản lý khoa học, ThS Phạm Thị Hương Xuân - Trường...
0201-2014 Nghiệm thu giáo trình cấp trường "Kinh tế Chính trị Mác - Lênin"  (02/01/2014)
PGS.TS. Đào Văn Hiệp - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng làm Chủ tịch; Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên: TS Trần Thị Minh - Trưởng phòng Quản lý khoa học, TS Phạm Thị Huyền - Giảng viên...
0201-2014 Nghiệm thu giáo trình cấp trường ''Quản trị doanh nghiệp''  (02/01/2014)
PGS.TS. Đào Văn Hiệp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng làm Chủ tịch; Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên: TS Nguyễn Thái Sơn - Phó Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, TS Nguyễn...
3012-2013 Nghiệm thu giáo trình cấp trường ''Phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử''  (30/12/2013)
TS. Đoàn Quang Mạnh, Phó Hiệu trưởng phụ trách khoa học - công nghệ Trường Đại học Hải Phòng làm Chủ tịch; Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên: TS Trần Thị Minh - Trưởng phòng Quản lý khoa học, TS...
2712-2013 Nghiệm thu giáo trình cấp trường "Tiến trình lịch sử Việt Nam"  (27/12/2013)
TS. Đoàn Quang Mạnh, Phó Hiệu trưởng phụ trách khoa học - công nghệ Trường Đại học Hải Phòng làm Chủ tịch; Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên: TS Trần Thị Minh - Trưởng phòng Quản lý khoa học, TS...
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ ''Nghiên cứu sử dụng phế thải tro xỉ than của nhà máy nhiệt điện Hải Phòng làm phụ gia cho bê tông''  (06/06/2013)
TS. Đoàn Quang Mạnh, Phó Hiệu trưởng phụ trách khoa học-công nghệ Trường Đại học Hải Phòng làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; Hội đồng là các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Hàng hải, Trung tâm tư...
Số bài trong trang
chlamydia long term effects what are the symptoms of std chlamydia in the mouth symptoms
my husband and i both cheated open my husband is a cheat
i cheated on my boyfriend but i love him my boyfriend thinks i cheated on him should i tell my boyfriend i cheated on him
my girl friend cheated on me tfswhisperer.com cheat women
gay sex stories gay erotic stories stories male fiction novels erotica blog.gobiztech.com free sex stories
why men have affairs will my wife cheat again when married men cheat
catching a cheater my husband cheated with a man why do wife cheat
i cheated on my boyfriend but i love him bigwindcn.com should i tell my boyfriend i cheated on him
how to know your wife cheated open so your wife cheated on you
OnlineOnline
TotalTotal
should i cheat on my boyfriend cheated by boyfriend why does my boyfriend cheat
i cheated on my boyfriend but i love him bigwindcn.com should i tell my boyfriend i cheated on him

Giới thiệu
Thông điệp của hiệu trưởng
Mục tiêu - Sứ mạng
Các cơ sở của trường
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Ban giám hiệu
Bài hát truyền thống

catching a cheater my husband cheated with a man why do wife cheat

Các đơn vị trực thuộc
Các phòng ban, trạm, thư viện
Các khoa, viện
Các trung tâm
Các trường thực hành sư phạm

Đào tạo
Các bậc đào tạo
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo
Tuyển sinh ĐH- CĐ - TCCN
Tuyển sinh sau Đại học
Kế hoạch thi - Thời khóa biểu
Kết quả thi
Văn bản - biểu mẫu
Văn bằng chứng chỉ

hot malayalam sex stories myjustliving.com free readable adult stories

Giới thiệu
Thông điệp của hiệu trưởng
Mục tiêu - Sứ mạng
Các cơ sở của trường
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Ban giám hiệu
Bài hát truyền thống

i think my boyfriend cheated on me i think my boyfriend cheated on me i think my boyfriend cheated on me
married woman wants cheat affairs with married men my wife cheated
hot malayalam sex stories adult porn stories mom and son free readable adult stories

Website được phát triển bởi
Trung tâm Thông tin - Tin học
UBND Thành phố Hải Phòng

chlamydia long term effects what are the symptoms of std chlamydia in the mouth symptoms
wifes cheat reasons wives cheat on their husbands my wife cheated

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
Website: http://dhhp.edu.vn
Email: admin@dhhp.edu.vn

bart simpson adult stories tolobel.com food sex stories
my girl friend cheated on me tfswhisperer.com cheat women