Đại học Hải Phòng > Khoa học Công nghệ > Các văn bản về KHCN

1112-2014 Thông báo về việc viết bài cho Tạp chí Khoa học số 8(01/2015) Trường Đại học Hải Phòng  (11/12/2014)
Thông báo về việc viết bài cho Tạp chí Khoa học số 8(01/2015) Trường Đại học Hải Phòng
0210-2014 Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học các Trường Kinh tế và Quản trị kinh doanh toàn quốc - lần thứ III, năm 2014  (02/10/2014)
Các bài báo tham gia Hội nghị được tiến hành phản biện chéo giữa các Trường, nhận được sự đánh giá cao về hàm lượng khoa học và hiện nay, Ban Tổ chức đang trong quá trình hoàn thiện bản thảo Kỷ yếu...
1109-2014 Thông báo về việc viết bài cho Tạp chí Khoa học trường Đại học Hải Phòng số đặc biệt 06 (11/2014)  (11/09/2014)
Ban biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời các cộng tác viên nguyên là lãnh đạo, cựu cán bộ, giáo viên, các thế hệ sinh viên trường Đại học Hải Phòng; các nhà...
0309-2014 THÔNG BÁO SỐ 1: HỘI NGHỊ ''SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC TRƯỜNG KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TOÀN QUỐC'' - LẦN THỨ III  (03/09/2014)
* Mục tiêu Hội nghị: - Tạo diễn đàn trao đổi khoa học cho giảng viên và sinh viên các trường Kinh tế và Quản trị kinh doanh toàn quốc; - Nhằm trao đổi, thảo luận về các giải pháp thúc đẩy hoạt...
2005-2014 Thông báo về việc viết bài cho Tạp chí Khoa học số 4 (7/2014) Trường Đại học Hải Phòng  (20/05/2014)
1. Yêu cầu nội dung và hình thức (Có Thể lệ viết bài đính kèm) Lưu ý trình bày bài theo thứ tự: - Tên bài bằng tiếng Việt và tiếng Anh; - Tóm tắt và từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh; - Nội dung...
1804-2014 Thông báo về việc viết bài cho Tạp chí Khoa học số 3(5/2014) Trường Đại học Hải Phòng  (18/04/2014)
1. Yêu cầu nội dung và hình thức (Có Thể lệ viết bài đính kèm) Lưu ý trình bày bài theo thứ tự: - Tên bài bằng tiếng Việt và tiếng Anh; - Tóm tắt và từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh; - Nội dung...
0204-2014 Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ IV - năm 2014  (02/04/2014)
- Thời gian tổ chức: Ngày 23, 24, 25  tháng 4 năm 2014 - Địa điểm: Hội trường A1 - Trường Đại học Hải Phòng (Số 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng) (Nội dung chi tiết trong tài...
2803-2014 Thông báo về việc viết bài tham dự Hội nghị quốc tế ''Công nghệ xanh và phát triển bền vững lần 2 năm 2014''  (28/03/2014)
Nhằm tạo cơ hội cho các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hải Phòng có năng lực được tham gia, tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ những vấn đề lý luận và thực tiễn tại các Hội nghị quốc tế,...
Số bài trong trang
chlamydia long term effects what are the symptoms of std chlamydia in the mouth symptoms
my husband and i both cheated open my husband is a cheat
i cheated on my boyfriend but i love him my boyfriend thinks i cheated on him should i tell my boyfriend i cheated on him
my girl friend cheated on me tfswhisperer.com cheat women
gay sex stories gay erotic stories stories male fiction novels erotica blog.gobiztech.com free sex stories
why men have affairs will my wife cheat again when married men cheat
catching a cheater my husband cheated with a man why do wife cheat
i cheated on my boyfriend but i love him bigwindcn.com should i tell my boyfriend i cheated on him
how to know your wife cheated open so your wife cheated on you
OnlineOnline
TotalTotal
should i cheat on my boyfriend cheated by boyfriend why does my boyfriend cheat
i cheated on my boyfriend but i love him bigwindcn.com should i tell my boyfriend i cheated on him

Giới thiệu
Thông điệp của hiệu trưởng
Mục tiêu - Sứ mạng
Các cơ sở của trường
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Ban giám hiệu
Bài hát truyền thống

catching a cheater my husband cheated with a man why do wife cheat

Các đơn vị trực thuộc
Các phòng ban, trạm, thư viện
Các khoa, viện
Các trung tâm
Các trường thực hành sư phạm

Đào tạo
Các bậc đào tạo
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo
Tuyển sinh ĐH- CĐ - TCCN
Tuyển sinh sau Đại học
Kế hoạch thi - Thời khóa biểu
Kết quả thi
Văn bản - biểu mẫu
Văn bằng chứng chỉ

hot malayalam sex stories myjustliving.com free readable adult stories

Giới thiệu
Thông điệp của hiệu trưởng
Mục tiêu - Sứ mạng
Các cơ sở của trường
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Ban giám hiệu
Bài hát truyền thống

i think my boyfriend cheated on me i think my boyfriend cheated on me i think my boyfriend cheated on me
married woman wants cheat affairs with married men my wife cheated
hot malayalam sex stories adult porn stories mom and son free readable adult stories

Website được phát triển bởi
Trung tâm Thông tin - Tin học
UBND Thành phố Hải Phòng

chlamydia long term effects what are the symptoms of std chlamydia in the mouth symptoms
wifes cheat reasons wives cheat on their husbands my wife cheated

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
Website: http://dhhp.edu.vn
Email: admin@dhhp.edu.vn

bart simpson adult stories tolobel.com food sex stories
my girl friend cheated on me tfswhisperer.com cheat women